выы

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

Авторизація


   
Забули пароль?
Реєстрація

РОЗСИЛКА НОВИН

НОВИНИ

ОПИТУВАННЯ

ОПИТУВАННЯ

КОРИСНІ ЛІНКИ


Про забезпечення громадян доступним житлом
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення громадян доступним житлом


Цей Закон визначає загальні правові, організаційні і економічні засади забезпечення громадян доступним житлом.

Стаття 1. Визначення термінів

Для цього Закону основні терміни та поняття вживаються у такому значенні:

доступне житло – це житло, що може бути побудоване або придбане громадянами, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, за рахунок власних коштів та коштів державної допомоги;

державна допомога на будівництво (придбання) доступного житла (далі - державна допомога) - адресна цільова фінансова допомога на будівництво (придбання) доступного житла за державні кошти та право на отримання іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку, що надається громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

свідоцтво про державну допомогу – документ встановленого зразка, що надається громадянам, які мають право на державну допомогу відповідно до цього Закону;

іпотечний житловий кредит – фінансовий кредит, який надається громадянину на будівництво або придбання доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа;

уповноважений банк – банк, що відповідає вимогам Стандартів Державної іпотечної установи (далі ДІУ), та отримує кошти рефінансування від ДІУ на підставі укладеної з нею угоди за програмою рефінансування банків за наданими іпотечними житловими кредитами на будівництво або придбання доступного житла;

Єдиний державний реєстр громадян, які мають право на доступне житло (далі - Єдиний державний реєстр), – це автоматизована система збирання, накопичення, обліку та надання інформації про громадян, які відповідно до цього Закону мають право на державну допомогу.

Стаття 2. Законодавство у сфері забезпечення громадян доступним житлом

Законодавство України у сфері забезпечення громадян доступним житлом базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів цивільного, житлового та земельного законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 3. Право на доступне житло


Право на доступне житло мають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, не мають або втратили через підвищення своїх доходів право на соціальне житло та потребують державної допомоги .

Такими, що потребують державної допомоги на будівництво (придбання) доступного житла є громадяни, середньомісячний сукупний доход яких в розрахунку на одну особу (члена сім’ї) не дає їм права на отримання соціального житла, але не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні.

Стаття 4. Облік громадян, які мають право на доступне житло

Облік громадян, які мають право на доступне житло, здійснюється органами місцевого самоврядування за місцем проживання таких громадян після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.

У разі будівництва житлового будинку, що відповідає вимогам статті п’ятої цього Закону, списки громадян на будівництво доступного житла формуються згідно з чергою квартирного обліку громадян, які мають право на поліпшення житлових умов. При цьому враховується право громадян на позачергове чи першочергове поліпшення житлових умов.

У такому житловому будинку не більше 20 відсотків квартир передбачаються для громадян, які мають позачергове право на поліпшення житлових умов; не більше 20 відсотків - для громадян, які мають першочергове право на поліпшення житлових умов. Решта квартир передбачається для громадян, які мають право на поліпшення житлових умов на загальних підставах.

Порядок обліку громадян, які мають право на державну допомогу на будівництво (придбання) доступного житла, визначається Кабінетом Міністрів України.

Інформація про громадян, які відповідно до цього Закону мають право на державну допомогу на будівництво (придбання) доступного житла включається до Єдиного державного реєстру, порядок ведення якого визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 5. Вимоги до доступного житла

Доступне житло створюється шляхом нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту житлових будинків, переобладнання нежитлових будівель у житлові будинки, а також придбання житла.

Архітектурно-планувальні, технічні норми, санітарно-гігієнічні вимоги до доступного житла визначаються державними будівельними нормами.

Вартість будівництва доступного житла визначається на основі нормативів, що встановлені державними будівельними нормами.

Будівництво доступного житла є пріоритетним. У разі придбання житла на вторинному ринку, його вартість не може перевищувати вартості будівництва доступного житла.

Доступне житло використовується лише за призначенням відповідно до правил користування приміщеннями житлових будинків.

Протягом п’яти років після оформлення громадянином права власності на доступне житло, відчуження такого житла здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Об’єкти та суб’єкти правовідносин, пов’язаних із будівництвом (придбанням) доступного житла

Об’єктом правовідносин щодо будівництва (придбання) доступного житла є квартири в багатоквартирних житлових будинках або садибні (одноквартирні) житлові будинки, які відповідають вимогам до доступного житла.

Суб’єктами правовідносин щодо доступного житла є:

    * громадяни, які відповідно до законодавства визнані такими, що потребують державної допомоги на будівництво (придбання) доступного житла;
    * органи виконавчої влади;
    * органи місцевого самоврядування;
    * юридичні та фізичні особи.

Стаття 7. Державна підтримка будівництва (придбання)

доступного житла

Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла здійснюється шляхом спільного фінансування будівництва (придбання) такого житла за рахунок державних коштів та коштів громадян через запровадження механізмів:

    * сплати першого внеску за іпотечними житловими кредитами;
    * державних премій за накопичення житлових будівельних заощаджень на перший внесок за іпотечними житловими кредитами;
    * часткової компенсації відсоткової ставки за іпотечними житловими кредитами;
    * кредитування на пільгових умовах;
    * спільного фінансування будівництва (придбання) доступного житла за рахунок коштів громадян та місцевих бюджетів;
    * інших механізмів спільного фінансування будівництва (придбання) доступного житла за рахунок державних коштів та коштів громадян відповідно до законодавства.

Для реалізації механізмів спільного фінансування будівництва (придбання) доступного житла у Державному бюджеті України на відповідний рік передбачаються видатки в обсязі не менше 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту.

Впровадження механізмів спільного фінансування будівництва (придбання) доступного житла за рахунок державних коштів та коштів громадян здійснюється відповідно до законодавства, що регулює відносини у цій сфері.

Стаття 8. Державна допомога громадянам на будівництво (придбання) доступного житла

Державна допомога громадянам на будівництво (придбання) доступного житла надається шляхом:

    * сплати першого внеску у розмірі тридцяти відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла;
    * надання державних премій громадянам, які здійснили накопичення житлових заощаджень на перший внесок для будівництва (придбання) доступного житла, у розмірі двадцяти відсотків від накопиченої суми.

Сплата першого внеску або державних премій за накопичення житлових заощаджень на перший внесок здійснюється у разі наявності у громадянина свідоцтва про державну допомогу.

Свідоцтво про державну допомогу є документом суворої звітності, порядок випуску, обліку та обігу якого визначає Кабінет Міністрів України.

Державна допомога на будівництво (придбання) доступного житла надається із розрахунку 21 кв. м на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю загальної площі житла і переважно громадянам, які об’єдналися з метою будівництва такого житла.

Сплата першого внеску або надання державних премій за накопичення житлових заощаджень на перший внесок за іпотечними житловими кредитами здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державна допомога громадянам на будівництво (придбання) доступного житла не підлягає оподаткуванню.

Стаття 9. Здешевлення вартості будівництва доступного житла

Держава створює умови, за яких здешевлюється вартість будівництва доступного житла, шляхом:

    * надання органами місцевого самоврядування в користування забудовнику безоплатно земельної ділянки під будівництво доступного житла;
    * звільнення будівництва такого житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
    * визначення архітектурно-планувальних, технічних норм та санітарно-гігієнічних вимог до доступного житла;
    * здешевлення іпотечних житлових кредитів;
    * спрощення погоджувальних процедур щодо будівництва доступного житла.

Умови здешевлення вартості будівництва доступного житла забезпечуються шляхом внесення змін до законодавства, що регулює відносини у відповідній сфері.

Стаття 10. Фінансування будівництва (придбання) доступного житла


Фінансування будівництва доступного житла здійснює уповноважений банк відповідно до законодавства.

Громадяни, що мають право на доступне житло, передають уповноваженому банку свідоцтво про державну допомогу, яке є підставою для надання таким громадянам іпотечних житлових кредитів на будівництво або придбання доступного житла.

Уповноважений банк в обмін на свідоцтво про державну допомогу отримує від розпорядника коштів відповідні асигнування та укладає із Державною іпотечною установою договір щодо рефінансування іпотечних житлових кредитів.

Розподіл бюджетних коштів між регіонами здійснюється пропорційно кількості громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

У разі несплати громадянином зобов’язань по кредиту за житло протягом трьох місяців, цей громадянин втрачає право на отримання такого житла. Право на це житло надається наступному по черзі громадянину, що має право на доступне житло.

Порядок використання бюджетних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Укладання уповноваженим банком договору щодо рефінансування іпотечних житлових кредитів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері будівництва (придбання) доступного житла

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері будівництва (придбання) доступного житла належать:

    * забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;
    * координація діяльності центральних органів виконавчої влади щодо будівництва (придбання) доступного житла;
    * прийняття необхідних нормативно-правових актів та здійснення заходів щодо реалізації цього Закону;
    * здійснення інших повноважень у цій сфері відповідно до закону.

Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики та будівництва

Центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики та будівництва:

    * забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо будівництва (придбання) доступного житла;
    * координує діяльність місцевих органів влади з питань, що стосуються будівництва (придбання) доступного житла;
    * здійснює нормативно-методичне забезпечення будівництва доступного житла;
    * готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо обсягу коштів з Державного бюджету України, що спрямовуються на будівництво (придбання) доступного житла;
    * здійснює контроль за дотриманням законодавства та державних будівельних норм щодо будівництва (придбання) доступного житла.

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснює:

нормативно-методичне забезпечення обліку громадян, які мають право на державну допомогу на будівництво або придбання доступного житла, а також отримали таку допомогу;

контроль за дотриманням законодавства у цій сфері відповідно до закону.

Стаття 14. Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади сприяють розвитку будівництва доступного житла за рахунок різних джерел фінансування.

Органи місцевого самоврядування:

    * приймають рішення щодо безоплатного надання земельних ділянок під будівництво доступного житла та звільнення будівництва такого житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
    * резервують земельні ділянки для будівництва доступного житла;
    * визначають обсяги будівництва, потребу у коштах державного та місцевих бюджетів для будівництва чи придбання доступного житла.

Місцеві органи виконавчої влади:

    * оприлюднюють інформацію про перспективи та прийняті рішення щодо будівництва та можливості придбання доступного житла, проводять відповідну роз’яснювальну роботу стосовно прав та умов, за яких громадяни можуть побудувати або придбати доступне житло;
    * здійснюють облік громадян, що мають право на доступне житло, отримали державну допомогу і поліпшили свої житлові умови та подають дані такого обліку до Єдиного державного реєстру, видають свідоцтва про державну допомогу;
    * складають списки громадян на будівництво (придбання) доступного житла;
    * забезпечують розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла;
    * визначають забудовника, якому надається земельна ділянка під будівництво, та юридичну особу, на яку покладається здійснення функцій замовника будівництва доступного житла;
    * вирішують інші питання, пов’язані з будівництвом, придбанням та наданням громадянам доступного житла.

Стаття 15. Повноваження Державної іпотечної установи

Державна іпотечна установа:

    * здійснює запозичення на внутрішньому та зовнішньому ринку капіталів, у тому числі під державні гарантії, для рефінансування іпотечних житлових кредитів, наданих уповноваженими банками громадянам, які мають право на доступне житло відповідно до цього Закону;
    * встановлює стандартизовані процедури надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів;
    * визначає уповноважені банки, які відповідають стандартизованим вимогам та приймає рішення щодо здійснення рефінансування іпотечних житлових кредитів, які відповідають стандартизованим процедурам надання, рефінансування та обслуговування таких кредитів.

Стаття 16. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд Верховної Ради України:

    * зміни до законодавчих актів, що не відповідають вимогам цього Закону та необхідних для його реалізації;
    * загальнодержавну цільову соціально-економічну програму забезпечення громадян доступним житлом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

4) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Органам місцевого самоврядування у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом організувати облік громадян, які мають право на доступне житло, отримали державну допомогу на будівництво (придбання) такого житла та поліпшили свої житлові умови і забезпечити у подальшому ведення такого обліку.

                                                                                                          Президент України В. ЮЩЕНКО
 
 
Закрыть [X]

Имя, фамилия*

Наименования товаров*

Контактный телефон

Контактный email*

Адрес доставки:*

Валюта оплаты:

Дополнительная информация к заявке

* Помечены поля, которые необходимо заполнить
Закрыть [X]

Имя, фамилия*

Наименования товаров*

Контактный телефон

Контактный email*

Адрес доставки:*

Валюта оплаты:

Номер кошелька WebMoney ,с которого будет произведена оплата*

Дополнительная информация к заявке

* Помечены поля, которые необходимо заполнить