ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ПРИЙНЯТО.     ВЛАДА НЕ ПРИСЛУХАЛАСЬ ДО ПІДПРИЄМЦІВ.     ПІДПРИЄМЦІ МАЮТЬ НАМІР І ДАЛІ ЗАХИЩАТИ СВОЇ ІНТЕРЕСИ.  ГРОМАДСЬКІ ОБЄДНАННЯ - ПРЕДСТАВНИКИ  МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  ПОПЕРЕДЖАЮТЬ  ВЛАДУ ПРО НЕДОПУСТИМІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОГО, МІСТОБУДІВНОГО, ТРУДОВОГО, ЖИТЛОВОГО ТА ІНШИХ КОДЕКСІВ  БЕЗ НАЛЕЖНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ.
выы

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

РЕКЛАМА

Авторизація


   
Забули пароль?
Реєстрація

РОЗСИЛКА НОВИН

НОВИНИ

ВГО "Ф О Р Т Е Ц Я"

СТИСЛО

КОРИСНІ ЛІНКИ


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС З 2012Р
Image Податковий кодекс з 2012р

2011рік без змін для малого бізнесу та  ПОДАТКОВІ КАНІКУЛИ  для  середнього
Пунктом 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України  встановлені  основні засади податкового законодавства України, а саме : стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Поняття  бюджетного періоду  визначено п.1 ст.2 Бюджетного кодексу України , як таке , що  становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Відповідно до пп.1 п.8  розділу  XIX. Прикінцевих положень  Податкового кодексу України, встановлені особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку  та визначено , що
«1. Встановити, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий - двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з урахуванням таких особливостей:
3) єдиний податок або фіксований податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 30 - 31, ст. 195) (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється».
Таким чином ,так як  зміни  до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий - двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян"  внесені з 01.01.201ір.  і так як такі зміни  не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки відповідно до п.4.1.9. Податкового кодексу України , то  такий бюджетний рік у якому будуть діяти нові  правила та ставки вказані у пп.1 п.8  розділу  XX. Перехідних положень  Податкового кодексу України наступає з 1 січня 2012р. І таким чином всі норми Указу Президента N 727/98 від  3 липня 1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»  без виключення діють до 01.01.2012р.

І так ,як  відповідно до абз.7 п.2 Указу Президента України  N 727/98 від  3 липня 1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»
«Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:
до місцевого бюджету - 43 відсотки;
до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;
на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням».

То для того ,щоби  змусити державні органи , а саме податкову  визнати право  платників єдиного податку користуватися всіма нормами Указу Президента України  N 727/98 від  3 липня 1998 року  «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» без виключення починаючи з 01.01.2011р. і до 01.01.2012р. необхідно заповнювати платіжні документи про сплату єдиного податку в вказівкою про  складові єдиного податку  визначені у абз.7 п.2 Указу Президента України  N 727/98 від  3 липня 1998 року , а саме : « єдиний податок у сумі _____ грн. для перерахування  Відділенням Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів до місцевого бюджету - 43 відсотки; до Пенсійного фонду України - 42 відсотки; на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням».

А платникам  фіксованого податку  для яких  пунктом 2 розділу ІІ Прикінцеві положення   ЗУ « Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 13 лютого 1998 N 129/98-ВР   встановлено порядок перерахування  з фіксованого податку  відрахувань до ПФУ , а саме:
«. До внесення відповідних змін до порядку здійснення відрахувань на державне пенсійне страхування громадянами-підприємцями, що сплачують фіксований податок, 10 відсотків від сум цього податку, що надійшли до відповідного місцевого бюджету, перераховуються до Пенсійного фонду України» заповнювати платіжні документи про сплату фіксованого податку так : « фіксований  податок у сумі _________ грн. для перерахування відповідним міським бюджетом 10 відсотків  від суми податку до Пенсійного фонду України».
Якщо і платниками єдиного податку і фіксованого будуть платіжні документи про сплату цих  податків  викладені у вигляді вказаному раніше , то сплата єдиного соціального внеску буде ДОБРОВІЛЬНОЮ ,як  до 31.12.2010р.   сплата  додаткових  пенсійних внесків  встановлених  ЗУ «Про загальнообов’язкове  державне пенсійне страхування» .
  Так само з 1 січня 2012р. будуть діяти нові  правила та ставки вказані   п.1 розділу 19 Прикінцевих положень Податкового кодексу  України ,
щодо  набрання чинності  цим  Кодексом з 1 січня 2011 року, крім:
підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;
статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року;
абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності з 1 січня 2012 року;
розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня 2011 року;
підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого - четвертого пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;
підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;
підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;
статті 265 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року;
пункту 276.5 статті 276 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.
А враховуючи те, що відповідно до  п.2 розділу 19 Прикінцевих положень Податкового кодексу  України  визнано   такими, що втратили чинність:
1) з 1 січня 2011 року:
Закон України "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 172);
Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 2, ст. 10; 1999 р., N 41, ст. 374; 2003 р., N 23, ст. 149);
Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297 із наступними змінами);
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82 із наступними змінами);
Закон України "Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1997 р., N 34, ст. 212; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 4, ст. 16; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 3, ст. 31; 2009 р., N 18, ст. 246);
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201 із наступними змінами);
Закон України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 360 із наступними змінами);
Закон України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 510 із наступними змінами);
Закон України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 із наступними змінами);
Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 39 із наступними змінами);
Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 32 із наступними змінами);
Закон України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 10, ст. 78);
Закон України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180 із наступними змінами);
Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44 із наступними змінами);
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308 із наступними змінами);
Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 11, ст. 150 із наступними змінами);
пункти 4, 5, 7, 8, 81 і 82 розділу II "Прикінцеві положення", додатки N 1 і N 2 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223; 2010 р., NN 22 - 25, ст. 263, N 30, ст. 398);
Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82 із наступними змінами);
Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 24-93 "Про податок на промисел" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст. 208; 1995 р., N 16, ст. 111, N 30, ст. 229; 1996 р., N 45, ст. 237);
Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336 із наступними змінами);
Постанова Верховної Ради УРСР від 25 червня 1991 року N 1252-XII "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 511);
Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 1991 року N 1964-XII "Про введення в дію Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 11, ст. 151);
Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1991 року N 1997-XII "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 173);
Постанова Верховної Ради України від 21 лютого 1992 року N 2148-XII "Про ставки акцизного збору на окремі товари" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 298; 1993 р., N 20, ст. 214);
Постанова Верховної Ради України від 3 липня 1992 року N 2536-XII "Про введення в дію Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 561);
Постанова Верховної Ради України від 22 грудня 1994 року N 321/94-ВР "Про введення в дію Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 2, ст. 11);
Постанова Верховної Ради України від 28 грудня 1994 року N 335/94-ВР "Про введення в дію Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 29, N 16, ст. 116);
Постанова Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року N 330/95-ВР "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 298; 1996 р., N 41, ст. 197);
Постанова Верховної Ради України від 6 лютого 1996 року N 31/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 33);
Постанова Верховної Ради України від 23 березня 1996 року N 99/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 83, N 32, ст. 153, N 38, ст. 176);
Постанова Верховної Ради України від 7 травня 1996 року N 179/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 132);
Постанова Верховної Ради України від 24 травня 1996 року N 217/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 152);
2) з 1 квітня 2011 року:
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28 із наступними змінами), крім пункту 1.20 статті 1 цього Закону, який діє до 1 січня 2013 року;
3) виключено;
4) з 1 січня 2018 року стаття 209 цього Кодексу.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Кодексом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія:
з 1 січня 2011 року:
1) Указу Президента від 11 травня 1998 року N 453/98 "Про платників та порядок сплати акцизного збору";
2) Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору"
 Таким чином  наступають податкові канікули з 01.01.2010р. по 01.01.2012 р.  у підприємців та підприємств, що працюють за Законами вказаними у п.2 розділу 19 Прикінцевих положень Податкового кодексу  України,  які втратили чинність з 01.01.2011р., а нові норми тотожні цим законодавчим актам  відповідно до п. 4.1.9  Податкового кодексу України наберуть чинності  тільки  з 01.01.2012р.

Джерело:
Білоцерківська Рімма , голова ГО Правовий простір» м. Сєвєродонецка ,Луганської області, член Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу Україн
 
 
Закрыть [X]

Имя, фамилия*

Наименования товаров*

Контактный телефон

Контактный email*

Адрес доставки:*

Валюта оплаты:

Дополнительная информация к заявке

* Помечены поля, которые необходимо заполнить
Закрыть [X]

Имя, фамилия*

Наименования товаров*

Контактный телефон

Контактный email*

Адрес доставки:*

Валюта оплаты:

Номер кошелька WebMoney ,с которого будет произведена оплата*

Дополнительная информация к заявке

* Помечены поля, которые необходимо заполнить